تبلیغات

HOME
Rodfile.com

: cookie 

l7dcr8t6o7tchz5n


این اکانت فقط متعلق به سایت اکانت های پریمیوم میباشد.در صورت کپی برداری نام منبع رو ذکر کنید.

java code for rodfile.com :

javascript:hf="http://rodfile.com/";if(location.href.indexOf(":\/\/rodfile.com")==-1){g=confirm("Go to rodfile.com?");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Enter New Cookie: premium-accounts.mihanblog.com","");if(c){r=confirm("Rememeber%20This%20Cookie?");d=new%20Date();nd=new Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="xfss="+c+";domain=.rodfile.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}


بعد از استفاده از کوکی فقط پنجره را ببندید.به هیچ وجهLogoutنکنید.

در صورت خراب شدن کوکی بگید یکی جدید بزارم.

Premium account expire: 18 June 2013